Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat kvalitní a bezpečné služby v novém domově.

Únor 2019

Sociálně aktivizační plán na měsíc únor 2019.

Denně 8,45 – 14,30 individuální a skupinové aktivizace pod vedením aktivizačních pracovnic.