Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat kvalitní a bezpečné služby v novém domově.

Volnočasové aktivity

Aktivizační činnosti jsou poskytovány za účelem aktivizace uživatelů, pro navození a obnovení dovedností a schopností v seniorském věku.

Aktivity slouží k podpoře bio-psycho-soc. a duchovních potřeb jedince. Jsou poskytovány individuálně nebo skupinově a vychází z individuálního plánu uživatele. Snahou nabízených různých programů je sblížení uživatelů, společenský život a vyplnění volného času.

Nabízíme tyto aktivizační činnosti

Koordinovaná rehabilitace je vzájemně provázaný, propojený a cílený proces, jehož stěžejní náplní je co nejvíce minimalizovat přímé i nepřímé dlouhodobé nebo trvalé následky nepříznivých životních situací, do nichž se senior dostává koordinovaná rehabilitace uplatňuje holistický přístup ke člověku, to znamená zabývá se všemi stránkami osobnosti - tělesnou, duševní, sociální i spirituální vrstvou osobnosti člověka. Koordinovaná rehabilitace předpokládá v přístupu personálu lidský rozměr, tj. pozitivní přístup k lidem a schopnost vést kvalitní a účinnou komunikaci nejen se seniorem, ale i s jeho rodinnými příslušníky. Více informací