Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat bezpečné a kvalitní služby v novém domově.

Veřejný závazek

Poslání, cíle, okruh osob, zásady poskytování sociální služby.

Poslání

Posláním Domova pro seniory Telč je poskytování pobytové sociální služby seniorům ve věku nad 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a jsou plně nebo částečně závislí na pomoci druhé osoby a nejsou schopni žít bez pravidelné pomoci sami doma.

Při poskytování služby chceme nabídnout lidský přístup, pohodovou a přátelskou atmosféru.

Cíle

Cílem poskytování sociální služby Domova pro seniory Telč je:

Zásady poskytování sociální služby

Okruh osob

Senioři ve věku nad 65 let, kteří potřebují podporu a péči jiné osoby a nejsou schopni si zajistit základní životní a osobní potřeby

Sociální službu nemůžeme poskytnout těmto osobám