Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat bezpečné a kvalitní služby v novém domově.

Ochrana osobních údajů - GDPR

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je:

Domov pro seniory Telč, příspěvková organizace, Špitální 46, 588 56 Telč, IČ 61737500, tel.567 243 566, e-mail: reditel@domovproseniorytelc.cz

Oznámení o zpracování osobních údajů

Na našich webových stránkách jsou zveřejněny tabulka GDPR pro oblasti sféry klienta, sféryzaměstnance a sféry organizační, obsahující tyto informace:
Účel zpracování, právní základ zpracování osobních údajů, specifikaci subjektů údajů, kategorie arozsah zpracovávaných osobních údajů, příjemci osobních údajů, informace o předávání osobníchúdajů do třetích zemí, doba a zákonný podklad pro uložení a archivaci osobních údajů.

Práva subjektů údajů

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Soubory ke stažení