Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat bezpečné a kvalitní služby v novém domově.

Jednání se zájemcem o službu

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby, uzavření smlouvy.

Se zájemcem o službu jsou předem projednávány podmínky poskytování služby. Sociální pracovnice realizuje sociální šetření, jedná se zájemcem, případně i s jeho osobami blízkými. S každým novým uživatelem je uzavřena písemná smlouva o poskytování služby. Poskytování služby je přizpůsobeno potřebám uživatele ve spolupráci s jeho klíčovým pracovníkem v DpS Telč. Klíčový pracovník věnuje zvýšenou pozornost uživatelům služby v době adaptace, vede záznamy o průběhu péče a ve spolupráci s celým týmem hledá možnosti, jak pomoci uživateli a realizovat jeho osobní přání a cíle.