Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat kvalitní a bezpečné služby v novém domově.

Finanční spoluúčast uživatele na službě

Úhrada za poskytnuté služby.

Finanční spoluúčast uživatele na službě

Výše úhrad se řídí zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění. Úhrada za poskytnutou denní péči je 360 Kč včetně pobytu a celodenní stravy. Po zaplacení úhrady za ubytování a stravu musí uživateli zůstat alespoň 15 % jeho příjmu pro vlastní potřeby. Za poskytovanou službu náleží poskytovateli příspěvek na péči ve výši přiznané uživateli.

Cena za poskytované služby dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006Sb. v platném znění:

SlužbyÚhrada
Ubytování 190 Kč / 1 den
Stravování 170 Kč / 1 den
Celková cena úhrady 360 Kč / 1 den

Soubory ke stažení