Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat bezpečné a kvalitní služby v novém domově.

Zaměstnanci Kooperativy potěšili naše seniory

Na začátku měsíce ledna navštívili náš domov pro seniory na Starém Městě v Telči pan Miroslav Grygar a pan Jiří Macků z pojišťovny Kooperativy.

Přinesli dar vskutku neobvyklých rozměrů! Veledar, megadárek, zkrátka ohromnou krabici. A uvnitř?

To bylo překvapení – mobilní zahrádka! Klienti si ji tolik přáli!

A mobilní zahrádka už "frčí". Je sice ještě zima, ale už jsme zasadili. Vybrali jsme petrklíče, první posly jara. A klienti mají spoustu dalších tipů: okrasné květiny, léčivky, bylinky, něco proti bolení…

Velmi nás těší, že zaměstnanci Kooperativy jsou vnímaví a vstřícní k osudům seniorů. Věřte, že na tvářích našich klientů byly úžas i slzy, ale nakonec ohníčky štěstí a naděje.

Děkujeme.