Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat bezpečné a kvalitní služby v novém domově.

Skupinové aktivity v Domově pro seniory Telč

I ve stáří je možné učit se novým věcem, dělit se o získané zkušenosti, navazovat nová přátelství a být součástí nějakého společenství.

Stejně tak je tomu u klientů Domova pro seniory v Telči.  S příchodem vyššího věku se dostavují u většiny lidí různá omezení – fyzická, psychická, společenská. Ne všechno však musí být negativní.

Zaměstnanci domova se snaží seniory motivovat k aktivitám i ve vyšším věku. Nabízejí různé vhodné činnosti a zajímavé aktivity. Mezi pravidelné společenské akce patří společné oslavy narozenin klientů. V rámci této akce si mohou klienti zatancovat, zazpívat, popř. jen vychutnávat atmosféru příjemného odpoledne. Oblíbené, zvláště v zimních měsících, jsou besedy a přednášky různých zajímavých hostů. Našimi pravidelnými návštěvníky jsou členky Klubu důchodců v Telči nebo dobrovolníci ze Sdílení o.p.s. Největší radost pak přinášejí seniorům návštěvy dětí ze základních a mateřských škol.

Velmi oblíbenými a hojně navštěvovanými jsou úterní a čtvrteční kluby. Klienti zde mohou trávit svůj volný čas smysluplnými aktivitami, společným setkáním se svými vrstevníky a dozvídají se něco nového a zajímavého. Program těchto klubových setkání připravují sociální pracovnice. Zaměřují se na trénink paměti, využívají vzpomínek seniorů, přinášejí informace z dění ve světě, podporují smyslové vjemy, podporují přátelství mezi seniory a vytvářejí pocit pohody a dobré nálady.

Aktivizační činnosti výše uvedené jsou součástí kvalitní komplexní péče poskytované v našem domově. Účast na nich je dobrovolná. Naši klienti se zúčastňují pravidelně a v hojném počtu, což lze považovat za důkaz, že se nám naše práce daří.

Únor 2017
Lenka Pelejová. DiS.
sociální pracovnice