Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat kvalitní a bezpečné služby v novém domově.

Období stáří

Stáří, stárnutí a život seniorů se stává diskutovanou otázkou. Z důvodu současného demografického vývoje v České republice, zvyšujícího se věku obyvatel a snižující se soběstačnosti stárnoucí populace, narůstá potřeba odborné, individuální, profesionální a dostupné péče pro tuto věkovou kategorii. Pečující rodina není schopna vždy zajistit komplex služeb, které jsou nezbytné k uspokojování individuálních potřeb seniorů. Pomocí poskytování sociálních služeb je cíleně zlepšována kvalita života seniorů.

 • Základní sociální poradenství

  Sociální poradenství
  • Pondělí až pátek 7 - 15 hodin
  • Zajišťuje odborný personál
  • Kontakt: 775 439 322, 778
  • více informací »
 • Kapacita domova

  Zahrada Domova pro seniory Telč
  • 2x dvojlůžkový pokoj
  • 9x třílůžkový pokoj
  • 2x čtyřlůžkový pokoj
  • 4x pětilůžkový pokoj
  • více informací »
 • Ceník služeb

  DpS Telč
 • Všeobecné informace

  Domov pro seniory Telč
  • základní informace o službě
  • jak požádat o službu
   (dokumenty pro přijetí)
  • veřejný závazek
  • více informací »

Základní charakteristika služby

Domov pro seniory se nachází v nejstarší části Telče zvané Staré Město. Je stranou dopravního ruchu a nabízí možnost procházek po břehu blízkého Staroměstského rybníka. Zřizovatelem sociální služby je Město Telč. Poskytovatel sociální služby je Domov pro seniory Telč, příspěvková organizace, Špitální 46, 588 56 Telč.

Domov pro seniory Telč je registrovanou sociální službou péče dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění. Pobytová služba je poskytována seniorům denně a nepřetržitě na základě sepsané smlouvy o poskytované službě. Okamžitá maximální pobytová kapacita služby je 59 uživatelů. Pracovníci přímé péče zajišťují sociální služby péče v souladu se Standardy kvality sociálních služeb. Zdravotní péče je zajišťována denně a nepřetržitě profesionálním týmem registrovaných zdravotních sester, dvakrát týdně ošetřujícím lékařem včetně pravidelné péče psychiatra. Poskytnutá péče je hrazena uživatelem dle platné nabídky služeb a úhrady za služby.

Aktuality

Momentálně nejsou zadány žádné aktuality.

O Domově pro seniory Telč

Vize
Poskytovat kvalitní a bezpečné služby v novém domově.

Hodnoty

 • komunikace,
 • respekt,
 • otevřenost,
 • kvalita,
 • spolupráce

Naše motto
KROK S NÁMI

Více informací